Vida Vinge

 

 

 

Människan - inte bara en kropp

 

Tillbaka till förstasidan

Människan - inte bara en kropp

Tankar kring människan tre dimensioner, kropp, själ och ande.

Hur kan vi stärka vår kontakt till denna osynliga människa i oss, detta okränkbara inre centrum mot vilket alla yttre som inre intryck och kränkningar studsar. Centrumet som är oberoende av den yttre världen och den fysiska verkligheten. Platsen och rummet av frid. Utsiktspunkten från vilken jag kan iaktta mig själv och världen. Det högre jagets gränslösa rike i mig.

Här har tankar, känslor och viljor förvandlats till lydiga undersåtar som helt står i dess tjänst. Här finns en stilla ordning och harmoni lång bortom det kaos som till vardags råder i vår själ när alla delarna strävar åt olika håll och gör som de vill. Detta stilla centrum, detta inre lugn är förutsättningen för att få kontakt med sin egen andlighet och med det andliga i världen. Vägen dit går över medveten närvaro, skolning, koncentration och meditation. Det gäller att frigöra sitt tänkande från den fysiska världen och dess yttre stimulans. Frigöra känslorna från deras bundenhet till det personliga och ställa viljan i det högre jagets tjänst.

 

Häftad 68 s. Pris 120:-

 Beställ

 

Sidfot