Vida Vinge

 

 

 

Den röda tråden

 

Tillbaka till förstasidan

Din biografi - vad döljer den

"Den röda tråden" ger läsaren möjlighet att gå på upptäcktsfärd i sitt eget liv. Att på ett systematiskt sätt närma sig sitt liv och samtidigt kunna sätta in sitt liv i ett större sammanhang.
Genom att utforska sin livshistoria får man en tydligare bild av sig själv och sina relationer och en bättre förståelse för det som hänt i livet av både av glädje och sorg. Livsuppgifterna, meningen och sammanhangen blir tydligare.

Att dyka ner i sin livshistoria är som att läsa en spännande roman eller deckare. Man upptäcker en rad meningsfulla sammanträffanden, börjar ana sin livsväg och se sitt individuella ansvar för helheten.
Viveka Ljungström, Leva


"Boken "Den röda tråden" ger en intressant infallsvinkel, ett "helikopterperspektiv" på livet när man börjar fundera över: "Vilka händelser har format mig? Hur kan jag dela in livet i olika perioder? Vilka drivkrafter har varit viktigast?" Boken är spännande, praktisk och klar och ger tips om hur man ritar sin biografiska livskurva."
Margareta Hägglund, Tara

 

Häftad 143 s. Pris 140:-

 Beställ

 

Sidfot